<div align="center"><h1>Webring/Ranking Najlepszych Jurajskich Stron WWW</h1><br><h3>Centrum nawigacyjne po stronach związanych z Wyżyną Krakowsko-Częstochowską. Pełni jednocześnie funkcje webringu, katalogu tematycznego, rankingu oraz głównego miejsca spotkań i wymiany poglądów na temat Jury.</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://free.of.pl/j/jura/webring/webring.htm">http://free.of.pl/j/jura/webring/webring.htm</a></div>